Kontakt:
Jan Večeřa
email: jvecerova@tiscali.cz
telefon: 728056390